เจ้าได้ฝึกแก้ปัญหาของเจ้าหรือยัง

There is a young man.มีชายหนุ่มคนหนึ่งHe goes to his master.เขาไปหาอาจารย์My problems are too big to handle, he says.ปัญหาของข้า ใหญ่เกินที่ข้าจะรับมือได้ เขาพูดHave you practiced to solve your problems yet?เจ้าได้ฝึกแก้ปัญหาของเจ้าหรือยังNo, I haven’t practiced yet.ไม่ ข้ายังไม่ได้ฝึกThat is the problem, says the master.นั่นล่ะคือปัญหา อาจารย์พูด ++++++++++++++++++++++++++++++++++++การฝึกเล่าเรื่องอาจเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เราคิดเพราะเป็นการฝึกใช้ประโยคพื้นฐานซ้ำๆการที่เราสามารถใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำจะช่วยทำให้เรามั่นใจ รู้สึกชัวร์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกมั่นใจ รู้สึกชัวร์ ในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นนิด1

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”