เจ้าได้ฝึกแก้ปัญหาของเจ้าหรือยัง

There is a young man.
มีชายหนุ่มคนหนึ่ง
He goes to his master.
เขาไปหาอาจารย์
My problems are too big to handle, he says.
ปัญหาของข้า ใหญ่เกินที่ข้าจะรับมือได้ เขาพูด
Have you practiced to solve your problems yet?
เจ้าได้ฝึกแก้ปัญหาของเจ้าหรือยัง
No, I haven’t practiced yet.
ไม่ ข้ายังไม่ได้ฝึก
That is the problem, says the master.
นั่นล่ะคือปัญหา อาจารย์พูด

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การฝึกเล่าเรื่อง
อาจเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เราคิด
เพราะเป็นการฝึกใช้ประโยคพื้นฐานซ้ำๆ
การที่เราสามารถใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำ
จะช่วยทำให้เรามั่นใจ รู้สึกชัวร์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของตัวเองมากขึ้น
เมื่อเรารู้สึกมั่นใจ รู้สึกชัวร์ ในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นนิด1

One thought on “เจ้าได้ฝึกแก้ปัญหาของเจ้าหรือยัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: